Dansk Citroënklub
danskcitroenklub.dk


INDMELDELSESBLANKET
Vedtægter §5:        
Klubben opkræver centralt kontingent, der som minimum dækker et grundkontingent til DCK.   Derudover opkræves der, efter medlemmets eget ønske, kontingent for medlemsblad og interessegrupper under DCK. Kontingentet gælder for perioden 1. april til 31. marts.   Ved indmeldelse efter 1.november reduceres grundkontingent samt kontingent for interessegrupper med 50 %. Kontingent for medlemsblad kan reduceres forholdsmæssigt efter antal blade i regnskabsåret.


Medlemsoplysninger:

Fornavn
Efternavn
Adresse
Adresse2
Postnummer
By
E-mail
Telefon

Evt. besked til landskasserer:

 

Ved at besvare nedenstående spørgsmål, anerkender jeg at have læst og accepteret klubbens vedtægter.
PS. Har du overvejet medlemsblad og interessegrupper?

Spørgsmål: hvad er 3 + 4 ?
Jeg er ikke en robot - mit svar er
 

Obligatorisk:   
Landsklub:   130 kr. grundkontingent
    
Tilvalg:   Sæt X
     
 klubblad ATTRACTION   - 200 kr.
Nordvestjysk - NVJ  - 50 kr.
Midtjylland - MIJ  - 50 kr.
    Djursland - DJU  - 50 kr.
Trekanten -TRE  - 95 kr.
Sydvestjysk - SVJ  - 95 kr.
 Fyn - FYN  - 70 kr.
Citroenisterne - CID  - 130 kr.
De Flyvende Citroner - DFC  - 150 kr.
Sydhavsøerne - SHØ  - 100 kr.
 HY-TEAM - HYT  - 100 kr.
Meharigruppen - MEH  - kontingentfri
CX-club - CXC   - 125 kr.
Berlingo Gruppen - BER   - 50 kr.
Club Citroën C6 Danmark - CCC   - kontingentfri
Dansk Citroën SM klub - SMK   - kontingentfri
   

Indbetales på regnr. 1551 kontonr. 4356675 eller via 62876

Ovenstående kontingenter gælder for perioden

1. april 2022 - 31. marts 2023

ATTRACTION udkommer 4 gange årligt - JAN - APR - JUL - OKT.
 

© Dansk Citroënklub 2022